Φροντιστήριο Διατριβή > Φιλοσοφία Εκπαίδευσης

Φιλοσοφία Εκπαίδευσης

projects2018_GR-Diatrivi_web9073

Στο σύγχρονο φροντιστήριο Διατριβή κάθε μαθητής αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή οντότητα γιατί είναι μοναδικός.

Η ενίσχυση που παρέχεται σε κάθε μαθητή είναι εξειδικευμένη και σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στην προσωπικότητά του και στις ανάγκες του.

Στη Διατριβή δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσωπική επαφή με τον κάθε μαθητή και στην εξατομικευμένη μάθηση, διαμορφώνοντας ομοιογενή κι ολιγομελή τμήματα μαθητών διασφαλίζοντας:

 • Έγκαιρη διάγνωση κι αντιμετώπιση προβλημάτων ή ελλείψεων που τυχόν αντιμετωπίζει ο κάθε μαθητής
 • Εξατομικευμένη διδασκαλία και προσέγγιση σε κάθε μαθητή
 • Αποτελεσματική κάλυψη της ύλης
 • Στοχευμένο πλάνο επανάληψης για τη βέλτιστη εμπέδωση της ύλης
 • Συζήτηση και στρατηγική προετοιμασία για τη σωστή διαχείριση των θεμάτων στη διάρκεια των εξετάσεων

Συνδυάζοντας με απόλυτη επιτυχία τα πλεονεκτήματα των ιδιαίτερων μαθημάτων και την ωφέλιμη ομαδικότητα η Διατριβή είναι ένας εκπαιδευτικός χώρος για τους μαθητές που αναζητούν την επιτυχία. Οι καθηγητές της Διατριβής διδάσκουν σε ολιγομελή κι ομοιογενή τμήματα μέσα στα οποία δημιουργούνται συνθήκες υψηλής κατάρτισης κι εξειδίκευσης.

Στη φιλοσοφία εκπαίδευσης στη Διατριβή εντάσσουμε:

 • Συμπληρωματικές ώρες διδασκαλίες για ολοκληρωμένη υποστήριξη και κάλυψη ελλείψεων
 • Συμπληρωματικές ώρες διδασκαλίας για επαναληπτικά κι ανακεφαλαιωτικά μαθήματα
 • Συστηματικά γραπτά διαγωνίσματα κι αξιολογήσεις προόδου των μαθητών
 • Προσομοιωτικές εξετάσεις
 • Συζητήσεις προόδου με κάθε μαθητή
 • Συστηματική επικοινωνία με τους γονείς για ενημερώσεις προόδου των μαθητών
 • Συστηματικές συναντήσεις γονέων-καθηγητών
 • Διαγνωστικές εξετάσεις για την αναγνώριση της δυναμικής του κάθε μαθητή και την κατάλληλη ένταξή του σε τμήμα διδασκαλίας
 • Διεξαγωγή σεμιναρίων για μαθητές και γονείς για ζητήματα που αφορούν επαγγελματική προετοιμασία, διαχείριση άγχους, σωστή προσέγγιση μελέτης κλπ
 • Συνεχή επιμόρφωση των καθηγητών μας
error: Content is protected !!